Hipotermia przypadkowa

Każdego roku z powodu przypadkowej hipotermii umiera w Stanach Zjednoczonych około 1500 osób. Ten rodzaj hipotermii definiuje się jako niezamierzony spadek temperatury centralnej ciała poniżej 35 °C.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsza pomoc

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.„

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwodnienie

Według badań nawet u połowy pacjentów niewłaściwie leczone odwodnienie może skończyć się śmiercią. Nim dojdzie do tak drastycznej sytuacji, organizm wysyła szereg sygnałów, które świadczą o zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej.

CZYTAJ WIĘCEJ